Standardowy okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące. W takich interwałach przychodzi inkasent w celu spisania stanu wodomierza, gdy inkasent nikogo nie zastał, bądź nie może dostać się do wodomierza, zostawia karteczkę z prośbą o kontakt i podanie stanu.

W przypadku gdy odczyt licznika nie jest możliwy, przez np. brak kontaktu, zamarznięty właz studni, czy wodę w studni która uniemożliwia odczyt itp. faktura zostanie wystawiona szacunkowo, w oparciu o średniodobowe zużycie wody.

Oczywiście jest możliwość osobiście podawać stan wodomierza, można to zrobić poprzez naszą stronę internetową tutaj, dzwoniąc do inkasenta, bądź do Biura Obsługi Klienta pod numer 22 729 04 33 wew. 1