Światowy Dzień Wody 2023 r.: „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka”.

Prawie dwie trzecie naszej planety zajmuje woda. Z tych zasobów aż 97% to słone morza i oceany. Jedynie 2,5% to woda słodka, a mniej niż 1% to woda zdatna do picia. Woda to skarb, o który musimy dbać.

Światowy Dzień Wody jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas Szczytu Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Myślą przewodnią święta jest przede wszystkim uświadomienie zależności między mądrą gospodarką wodną a stanem życia społecznego i poziomem życia społeczeństw. Światowy Dzień wody to za każdym razem okazja do podejmowania tematów o zagrożeniach, które niesie współczesność, takie jak np. zmiany klimatu, klęski żywiołowe i susze, a także uświadomienie, że mamy wpływ na te zjawiska, że możemy je ograniczać, zapobiegać lub ograniczać skutki. Woda jest nieodzowna do życia roślin, zwierząt i ludzi. W hierarchii wszystkich potrzeb życiowych organizmów znajduje się na pierwszym miejscu. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu i bierze udział w regulowaniu temperatury ciała, transporcie składników odżywczych, produktów przemiany materii oraz we wszystkich reakcjach biochemicznych zachodzących w organizmie. Niestety, bardzo często domownicy mniej lub bardziej świadomie marnują wodę, zupełnie niepotrzebnie. W każdym polskim domu średnio zużywa się 36% wody do mycia się, 15% do prania, 10% do mycia naczyń, 6% do sprzątania, tylko 3% do picia i gotowania i aż 30% wody do spłukiwania WC. Proste rozwiązania pozwalają ograniczyć nie tylko negatywne skutki dla środowiska, ale również zmniejszyć rachunki za wodę np. poprzez naprawienie wadliwej instalacji wodnej, używanie odpowiednich baterii, perlatora i słuchawek prysznicowych z ogranicznikiem, zakręcanie wody podczas mycia zębów, zainwestowanie w zmywarkę, zbieranie deszczówki itp.  Powinniśmy postawić na oszczędność wody w codziennym życiu, racjonalnie gospodarując zasobami wodnymi w domu, szkole i pracy! Woda odgrywa także wielką rolę w produkcji żywności czy energii, dlatego tak ważne jest również przejście na zieloną gospodarkę, której celem jest zmniejszenie zagrożeń dla środowiska i niedoborów ekologicznych oraz zrównoważony rozwój bez degradacji środowiska.