Szanowni Mieszkańcy Gminy Milanówek,
w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami zwracamy się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody pitnej, wykorzystując ją wyłącznie w celach bytowych.
Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia dostaw, ale biorąc po uwagę zapowiedzi, iż upały utrzymają się, należy wprowadzić ograniczenia, aby nie doszło do obniżenia ciśnienia wody. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.