Szanowni Klienci MPWiK Sp. z o.o.!

 

Informujemy, iż w marcu 2022 r. pracownicy MPWiK będą wymieniać wodomierze w południowej części Milanówka tj. na południe od torów PKP. Monterzy będą się z Państwem kontaktowali dostępnymi sposobami: kontakt bezpośredni na posesji (w przypadku braku obecności – zawiadomienie w skrzynce pocztowej) oraz kontakt telefoniczny (Odbiorcy, którzy podali numer telefonu do bazy danych).

Pracownicy MPWiK będą kontaktować się z Państwem za pośrednictwem numerów telefonu: 661 442 392, 605 724 295 oraz 661 441 785