Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  informuje,
iż od dnia 5 października 2021 r. rozpoczęło wymianę wodomierzy głównych
w domach jednorodzinnych.

W październiku 2021 r. pracownicy MPWiK będą wymieniać wodomierze
w południowo-zachodniej części Milanówka.

Rejon jest ograniczony ulicami: Warszawska, Piłsudskiego, Nowowiejska, Kazimierzowska oraz południową granicą Milanówka.

wymiana wodomierzy 10.2021

Informujemy, że pracownicy MPWiK będą się z Państwem kontaktowali dostępnymi sposobami: kontakt bezpośredni na posesji (w przypadku braku obecności – zawiadomienie w skrzynce pocztowej) oraz kontakt telefoniczny (Odbiorcy, którzy podali nr telefonu do bazy danych).

Z Odbiorcami usług dostaw wody, którzy mieszkają przy ulicy: Bagnistej, Chabrów, Kazimierzowskiej, Książenickiej, Łąkowej, Marzanny, Niezapominajki, Ptasiej, Radosnej, Stokrotki, Średniej oraz Zielnej pracownicy MPWiK będą kontaktować się z numeru telefonu 661 442 392.

Z Odbiorcami usług dostaw wody, którzy mieszkają przy ulicy: Brzozowej, Dembowskiej, Dębowej, Działkowej, Grabowej, Jedwabnej, Jesionowej, Kadowskiej, Kasztanowej, Królewskiej (granica z Grodziskiem Maz.– Nowowiejska), Łącznej, Morwowej, Nowowiejskiej, Okólnej, Okrzei, Piotra Skargi, Staszica, Warszawskiej, Wysockiego i Wysokiej pracownicy MPWiK będą kontaktować się z numeru telefonu 605 724 295.