MH plakat 2017 09 011024 1Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował propozycję multimedialnej pomocy dydaktycznej Młody Hydrolog dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Projekt dofinansowany został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego - Edukacja Ekologiczna. „Młody hydrolog” to bezpłatna multimedialna pomoc dydaktyczna składająca się z bazy wiedzy, słowniczka i gry dydaktycznej przygotowana w dwóch formach: pakietu z papierową grą planszową oraz pełnej wersji internetowej uruchomionej na dedykowanej stronie internetowej www.mlodyhydrolog.pl.

Link do strony:

http://www.mlodyhydrolog.pl/