Drukuj

ikona_pdfINSTRUKCJA POSTĘPOWANIA – PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/ LUB KANALIZACYJNEJ dla zadań realizowanych na podstawie warunków technicznych wydanych po 19.09.2020 r.:

Kroki
KROK NR 1

Wydanie Warunków Technicznych Przyłączenia
KROK NR 2

Wykonanie Planu Sytuacyjnego
KROK NR 3

Budowa Przyłącza