Aktualności

2017-05-22 12:45:56

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. pragnie gorąco zachęcić wszystkich Mieszkańców do współtworzenia planów rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnej w naszym mieście.

Skanalizowanie i zwodociągowanie kolejnych ulic jest wyzwaniem zarówno planistycznym
jak i finansowym, dlatego też każda tego typu inwestycja powinna być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani podłączeniem swoich budynków do miejskiego wodociągu i/lub kanalizacji, lecz z powodu braku infrastruktury w ulicy, nie mają Państwo takiej możliwości, zapraszamy  do uczestnictwa w naszym programie.

W tym celu prosimy o wypełnienie wspólnie z innymi Mieszkańcami danej ulicy deklaracji przyłączeniowej, które można będzie znaleźć w Państwa skrzynkach pocztowych lub też pobrać w siedzibie spółki. Deklaracje należy dostarczyć do dnia  22 maja 2017 r. do siedziby MPWiK Sp. z o.o.

Na podstawie złożonych dokumentów zostanie dokonana techniczno-finansowa analiza możliwości rozpoczęcia danej inwestycji. W oparciu o zweryfikowane deklaracje sporządzona zostanie umowa, w której członkowie komitetu, czyli Mieszkańcy danej ulicy, zostaną zobowiązani do podłączenia swoich budynków
do infrastruktury niezwłocznie po jej wybudowaniu

Zapraszamy do aktywnej partycypacji !

 

                                                                                                         Prezes Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

                                                                                                                                          Sebastian Budziszewski

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33