Aktualności

2015-10-09 15:23:42

Szanowni Mieszkańcy!

 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, iż we wrześniu 2015 r. utworzyło własną grupę inwestycyjną, dzięki której ma możliwość zaoferowania Państwu kompleksową usługę w zakresie podłączenia budynku
do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom rozszerzyliśmy profil naszej działalności i korzystając wyłącznie z własnych zasobów kadrowych i sprzętowych proponujemy całościowe wykonanie inwestycji: od projektu przyłącza po jego wykonanie.

Oferujemy skrócenie procedury przyłączenia budynku do miejskiej infrastruktury miejskiej i tym samym szybką realizację inwestycji poprzez podpisanie z MPWiK Sp. z o.o. tylko jednej umowy, która obejmuje wykonanie projektu wraz z jego wykonaniem.
Dla każdego z Klientów przygotowujemy indywidualną wycenę oraz proponujemy rożne warianty płatności. Na każdym etapie inwestycji korzystamy wyłącznie z własnych zasobów, toteż jesteśmy w stanie zachować bardzo konkurencyjne ceny. Jednocześnie zachęcamy wszystkich Mieszkańców, którzy posiadają już gotowy projekt budowlany przyłącza do skorzystania z naszych usług w zakresie jego realizacji.

Szczegółowe informacje o warunkach podłączenia budynków udzielane są telefonicznie pod numerami tel.:

22 729 04 33; 22 758 30 61 wew. 218 lub bezpośrednio w siedzibie spółki przy ulicy Spacerowej 4 w Milanówku, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:

m.kulczyk@mpwik-milanowek.pl tel. kom. 602 290 500

Zapraszamy

Sebastian Budziszewski Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o.

 

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Serwery udostępniające nasze strony internetowe zbierają dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane są przetwarzane anonimowo – nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, dopóki nie dostarczy ona dodatkowych informacji, pozwalających na ustalenie jej tożsamości.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe ADO: 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4, adres e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl.

 2. Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu:

 • udostępnienia biuletynu informacji publicznej, co stanowi realizację obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*),

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegających na udostępnieniu strony internetowej działającej w domenie mpwik‑milanowek.pl oraz na zapewnieniu jej bezpieczeństwa.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania ze stron internetowych administratora danych.

 2. Twoje dane będą przekazywane:

 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty niszczące dokumenty,

 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów.

 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

 3. Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, w celu skorzystania z przysługujących Ci, wymienionych poniżej praw, zobowiązany jesteś dostarczyć dodatkowe informacje pozwalające Cię zidentyfikować (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystałeś z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

 4. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Zaakceptuj RODO aby korzystać ze strony
akceptuje
nie akceptuje