Aktualności

2015-09-24 15:47:09
Taryfy

OGŁOSZENIE

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. działające podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139) ogłasza nową taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą w okresie od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Budziszewski

TARYFA_od_1.10.2015r._do_30.09.2016r..pdf

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33