Aktualności

2015-07-06 10:38:25

Zamontowanie tymczasowego wodociągowego zdroju ulicznego na chodniku pomiędzy boiskiem „Orlik” a Miejskim Kąpieliskiem

 W związku z okresowymi utrudnieniami dostawy wody na wyższe piętra bloków osiedla Jedwabnik, Burmistrz Miasta Milanówka w porozumieniu z Prezesem Milanowskiego  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informują o zamontowaniu tymczasowego wodociągowego zdroju ulicznego na chodniku pomiędzy boiskiem „Orlik” a Miejskim Kąpieliskiem.  Budowa dodatkowego miejsca poboru wody pozwoli częściowo zminimalizować problemy mieszkańców powstałe w okresie wzmożonych upałów. Jednocześnie  informujemy, że w chwili obecnej służby inwestycyjne Miasta Milanówka prowadzą inwestycję - „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Na Skraju”. Inwestycja ta  winna być zakończona w IV kwartale 2015 roku. Oddanie inwestycji w znaczący sposób przyczyni się do rozwiązania obecnych problemów związanych ze spadkami ciśnienia na sieci.

Za powstałe  problemy   przepraszamy.

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33