REALIZOWANE PROGRAMY

Dotacje przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.:

 

Pożyczki udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.:

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33