Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 1/EM/2019- "Przeprowadzenie badania finansowego spółki za rok obrotowy 2018"

Zapytanie ofertowe 1/EM/2019

Załącznik nr 1 - oferta

Umowa

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o zakończeniu postepowania nr 4/AS/2018 - "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

**************************************************************************************************************************************************

ostepowanie nr 12/AS/2018 - "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

Zapytanie - 12/AS/2018

Załącznik

Wzór umowy

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 10/AS/2018 - "Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(29.10.2018r.)

OGŁOSZENIE O WYNIKU - 10/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 10/AS/2018 - "Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(12.10.2018r.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI 3 - 10/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 8/AS/2018 - "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(12.10.2018r.)

OGŁOSZENIE O WYNIKU - 8/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 10/AS/2018 - "Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(08.10.2018r.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 - 10/AS/2018

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - 10/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

Wprowadzenie zmiany do załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 8/AS/2018 - "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(08.10.2018r.)

Zmiana załącznika nr 3 - 8/AS/2018

ZAŁ. NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

Postępowanie nr 10/AS/2018 - "Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową." (02.10.2018r.)

SIWZ - 10/AS/2018

PLAN FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - 10/AS/2018

STWiORB - 10/AS/2018

PRZEDMIAR - 10/AS/2018

WZÓR UMOWY - 10/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 8/AS/2018 - "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(01.10.2018r.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 - 8/AS/2018

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - 8/AS/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 8/AS/2018 - "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(26.09.2018r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE - 8/AS/2018

ZAŁ. NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/AS/2018

ZAŁ. NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/AS/2018

ZAŁ. NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego nr 3/MD/2017 - "Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku".

Ogoszenie wyniku zapytania ofertowergo nr 3/MD/2018

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 3/MD/2018 - "Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku".

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 3/MD/2018

Zapytanie ofertowe nr 3/MD/2018 - "Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku".

ZAPYTANIE OFERTOWE - 3/MD/2018

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr  2/MD/2018 "Wykonanie badań wody".

OGŁOSZENIE 2 MD 2018

Zapytanie ofertowe nr 2/MD/2018 - "Wykonanie badań wody".

ZAPYTANIE OFERTOWE - 2/MD/2018

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

TABELA 1 - HARMONOGRAM POBORU PROB

TABELA 2 - SZCZEGOŁOWY ZAKRES MONITORINGU GRUPA A

TABELA 3 - SZCZEGOŁOWY ZAKRES MONITORINGU GRUPA B

TABELA 4 - SZCZEGOŁOWY ZAKRES BADAŃ WOD POŁUCZNYCH

**************************************************************************************************************************************************

 

Unieważnienie postepowania nr 4/AS/2018 - "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

Unieważnienie

 

Postepowanie nr 4/AS/2018 - "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

Zapytanie - 4/AS/2018

Załącznik

Wzór umowy

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania nr 10/EM/2017 - "Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Milanówku przy ulicy Kościuszki 114A wraz z rozbudową i przebudową budynku socjalnego" (Data modyfikacji: 12.03.2018r.)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego nr 2/AS/2017 - "Leasing na dostawę samochodu dostawczego" (Data modyfikacji: 07.11.2017r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania nr 10/EM/2017 - "Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Milanówku przy ulicy Kościuszki 114A wraz z rozbudową i przebudową budynku socjalnego" (Data modyfikacji: 07.11.2017r.)

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego nr 2/AS/2017 - "Leasing na dostawę samochodu dostawczego". (Data modyfikacji: 02.11.2017r.)

Pytania i odpowiedzi

 

 

Postepowanie przetargowe 2/AS/2017 - "Leasing na dostawę samochodu dostawczego."

Ogłoszenie - 2/AS/2017

SIWZ - 2/AS/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego nr 1/AS/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży" (Data modyfikacji: 30.10.2017r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Zapytanie ofertowe nr 10/EM/2017 - "Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Milanówku przy ulicy Kościuszki 114A wraz z rozbudową i przebudową budynku socjalnego" (Data modyfikacji: 30.10.2017r.)

Zapytanie ofertowe

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego nr 1/AS/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży". (Data modyfikacji: 26.10.2017r.)

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego nr 1/AS/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży". (Data modyfikacji: 26.10.2017r.)

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego nr 1/AS/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży". (Data modyfikacji: 25.10.2017r.)

Pytania i odpowiedzi

 

Postępowanie przetargowe nr 1/AS/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży". (Data modyfikacji: 20.10.2017 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego nr 9/EM/2017 - "Budowa tłoczni wraz z przewodem tłocznym w ulicy Wojska Polskiego w Milanówku" (Data modyfikacji: 20.07.2017r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Postępowanie przetargowe nr 9/EM/2017 - "Budowa tłoczni wraz z przewodem tłocznym w ulicy Wojska Polskiego w Milanówku" (Data modyfikacji: 07.07.2017r.)

OGŁOSZENIE

SIWZ

OPIS TECHNICZNY

DOBÓR TŁOCZNI

Rysunki:

RYSUNEK 1

RYSUNEK 4

RYSUNEK 6

RYSUNEK 11

Studnie:

SCHEMAT STUDNIA REWIZYJNA

Decyzje, postanowienia:

DECYZJA CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA DROGA POWIATOWA

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE

POSTANOWIENIE ZDP

PROTOKÓŁ ZUD

UZGODNIENIE MELIORACJA

UZGODNIENIE WKZ

UZGODNIENIE ZIELEŃ

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ENERGETYCZNEJ

WARUNKI TECHNICZNE

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

ZEZWOLENIE DROGI GMINNE

ZAŁĄCZNIKI DO DCP

ZMIANA WARUNKI PGE

Otwory geologiczne:

ZAŁACZNIK NR 1 MAPA DOKUMENTACYJNA

GEOTECHNIKA MILANÓWEK

2.1 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.2 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.3 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.4 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.5 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.6 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

 

Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego nr 11/BK/2017 - "Leasing na zakup agregatu pompowego do igłofiltrów z pompą tlokową, wyciszonego, z panędem spalinowym."

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w tym wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb Zamawiającego" (Data modyfikacji: 25.05.2017r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego nr 11/BK/2017 - "Leasing na zakup agregatu pompowego do igłofiltrów z pompą tłokową, wyciszonego, z napędem spalinowym".

Pytania i odpowiedzi

ZAŁ. 1 - LEASING NA ZAKUP AGREGATU

ZAŁ. 3 - UMOWA TROJSTRONNA - LEASING NA ZAKUP AGREGATU

 

Postępowanie przetargowe nr 11/BK/2017 - "Leasing na zakup agregatu pompowego do igłofiltrów z pompą tłokową, wyciszonego, z napędem spalinowym".

OGŁOSZENIE

SIWZ - LEASING NA AGREGAT POMPOWY

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

ZAŁ. 3

ZAŁ. 4 OFERTA DOSTAWCY

KARTA KATALOGOWA

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w tym wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb Zamawiającego".

Pytania i odpowiedzi

 

Zapytanie ofertowe na "Roczną obsługę geodezyjną Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w tym wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb Zamawiającego". (Data modyfikacji: 10.05.2017r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ogłoszenie wyniku Postępowania przetargowego nr 9/BK/2017 - "Leasing na dostawę samochodu dostawczego typu furgon".

Ogłoszenie wyniku

 

Ogłoszenie wyniku Postępowania przetargowego nr 8/BK/2017 - "Leasing na zakup urządzeń: ubijak, agregat prądotwórczy, pompa zatapialna do wody brudnej, zagęszczarka".

Ogłoszenie wyniku

 

Ogłoszenie wyniku Postępowania przetargowego nr 7/BK/2017 - "Leasing na zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz oprzyrządowaniem".

Ogłoszenie wyniku

 

Unieważnienie Postępowania przetargowego nr 6/E.M./2017 na "Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach Kwiatowa, Wojska Polskiego, Kraszewskiego i Wąska w Milanówku - z zastrzeżeniem prawa opcji".

Unieważnienie

 

Pytania i odpowiedzi do Postepowania przetargowego 9/BK/2017 - "Leasing na dostawę samochodu dostawczego typu furgon".

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania i odpowiedzi do Postępowania przetargowego 8/BK/2017 - "Leasing na zakup urządzeń: ubijak, agregat prądotwórczy, pompa zatapialna do wody brudnej, zagęszczarka".

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania i odpowiedzi do Postępowania przetargowego 7/BK/2017 - "Leasing na zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz oprzyrządowaniem".

Pytania i odpowiedzi

 

Postepowanie przetargowe 9/BK/2017 - "Leasing na dostawę samochodu dostawczego typu furgon."

Ogłoszenie - 9/BK/2017

SIWZ - 9/BK/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Postępowanie przetargowe 8/BK/2017 - "Leasing na zakup urządzeń: ubijak, agregat prądotwórczy, pompa zatapialna do wody brudnej, zagęszczarka."

Ogłoszenie - 8/BK/2017

SIWZ - 8/BK/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Postępowanie przetargowe 7/BK/2017 - "Leasing na zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz oprzyrządowaniem".

Ogłoszenie - 7/BK/2017

SIWZ - 7/BK/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Unieważnienie postępowania przetargowego 6/BK/2017 - "Leasing na dostawę samochodu dostawczego typu furgon".

Unieważnienie - 6/BK/2017

Postępowanie przetargowe 6/E.M./2017 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach: Kwiatowa, Wojska Polskiego, Kraszewskiego i Wąska w Milanówku - z zastrzeżeniem prawa opcji". (Data modyfikacji: 20.03.2017r.)

OGŁOSZENIE

SIWZ

OPIS TECHNICZNY

ZAKRES INWESTYCJI

DOBÓR TŁOCZNI

Rysunki:

RYSUNEK 1

RYSUNEK 2

RYSUNEK 3

RYSUNEK 4

RYSUNEK 5

RYSUNEK 6

RYSUNEK 7

RYSUNEK 8

RYSUNEK 9

RYSUNEK 10

RYSUNEK 11

Studnie:

SCHEMAT STUDNIA REWIZYJNA

ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH

Decyzje, postanowienia:

DECYZJA CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA DROGA POWIATOWA

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE

POSTANOWIENIE ZDP

PROTOKÓŁ ZUD

UZGODNIENIE MELIORACJA

UZGODNIENIE WKZ

UZGODNIENIE ZIELEŃ

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ENERGETYCZNEJ

WARUNKI TECHNICZNE

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

ZEZWOLENIE DROGI GMINNE

ZAŁĄCZNIKI DO DCP

ZMIANA WARUNKI PGE

Otwory geologiczne:

ZAŁACZNIK NR 1 MAPA DOKUMENTACYJNA

GEOTECHNIKA MILANÓWEK

2.1 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.2 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.3 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.4 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.5 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.6 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

 

Unieważnienie postępowania przetargowego 3/EM/2017 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach Kwiatowa, Wojska Polskiego, Kraszewskiego i Wąska w Milanówku - z zastrzeżeniem prawa opcji". (data modyfikacji 20.03.2017 r.)

Unieważnienie postępowania - 3/EM/2017

 

Unieważnienie postępowania przetargowego 5/BK/2017 - "Leasing na zakup urządzeń: ubijak, agregat prądotwórczy, pompa zatapialna do wody brudnej, zagęszczarka". (data modyfikacji 20.03.2017 r.)

Unieważnienie - 5/BK/2017

Unieważnienie postępowania przetargowego 4/BK/2017 - "Leasing na zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem." (data modyfikacji 20.03.2017 r.)

Unieważanienie - 4/BK/2017

Zapytanie ofertowe "Roczny monitoring kontrolny i przeglądowy w zakresie badania wody" - ogłoszenie o wyniku postępowania (Data modyfikacji 15.03.2017 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego 3/EM/2017 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach Kwiatowa, Wojska Polskiego, Kraszewskiego i Wąska w Milanówku - z zastrzeżeniem prawa opcji." (Data modyfikacji: 15.03.2017r.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Postępowanie przetargowe 6/BK/2017 - "Leasing dostawę samochodu dosatwczego typu furgon."

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI

 

Ogłoszenie wyniku Postępowania przetargowego nr 2/BK/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego typu furgon, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży".

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego 5/BK/2017 - "Leasing na zakup urządzeń: ubijak, agregat prądotwórczy, pompa zatapialna do wody brudnej, zagęszczarka".

PYTANIA I ODPOWIEDZI - URZĄDZENIA WOD-KAN

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - POSTĘPOWANIE 5/BK/2017

Specyfikacje:

AGREGAT GV5000A

POMPA PST 2

UBIJAK BS2

ZAGĘSZCZARKA DPU 55

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego 4/BK/2017 - "Leasing na zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem."

PYTANIA I ODPOWIEDZI - SERWER

Specyfikacje:

SERWER

UPS

FIREWOLL

BACKUP

SZAFA

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (Data modyfikacji: 09.08.2017r.)

OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy

 

Postępowanie przetargowe 5/BK/2017 - "Leasing na zakup urządzeń: ubijak, agregat prądotwórczy, pompa zatapialna do wody brudnej, zagęszczarka."

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI

 

Postępowanie przetargowe 4/BK/2017 - "Leasing na zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem."

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI

 

Postępowanie przetargowe 3/E.M./2017 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach: Kwiatowa, Wojska Polskiego, Kraszewskiego i Wąska w Milanówku - z zastrzeżeniem prawa opcji". (Data modyfikacji: 3.03.2017 r.)

OGŁOSZENIE

SIWZ

OPIS TECHNICZNY

ZAKRES INWESTYCJI

DOBÓR TŁOCZNI

Rysunki:

RYSUNEK 1

RYSUNEK 2

RYSUNEK 3

RYSUNEK 4

RYSUNEK 5

RYSUNEK 6

RYSUNEK 7

RYSUNEK 8

RYSUNEK 9

RYSUNEK 10

RYSUNEK 11

Studnie:

SCHEMAT STUDNIA REWIZYJNA

ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH

Decyzje, postanowienia:

DECYZJA CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA DROGA POWIATOWA

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE

POSTANOWIENIE ZDP

PROTOKÓŁ ZUD

UZGODNIENIE MELIORACJA

UZGODNIENIE WKZ

UZGODNIENIE ZIELEŃ

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ENERGETYCZNEJ

WARUNKI TECHNICZNE

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

ZEZWOLENIE DROGI GMINNE

ZAŁĄCZNIKI DO DCP

ZMIANA WARUNKI PGE

Otwory geologiczne:

ZAŁACZNIK NR 1 MAPA DOKUMENTACYJNA

GEOTECHNIKA MILANÓWEK

2.1 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.2 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.3 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.4 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.5 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.6 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

 

Pytania i odpowiedzi - Zapytanie ofertowe "Roczny monitoring kontrolny i przeglądowy w zakresie badania wody".

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 1

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 2

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 3

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 2/BK/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego typu furgon, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży".  (Data modyfikacji 02.03.2017r.)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Zapytanie ofertowe "Roczny monitoring kontrolny i przeglądowy w zakresie badania wody" (Data modyfikacji 02.03.2017 r.)

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Postępowanie przetargowe nr 2/BK/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego typu furgon, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży". (Data modyfikacji 28.02.2017 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 2/EM/2017 (Data modyfikacji 24.01.2017r.)

Pytania i odpowiedzi - postępowanie 2/EM/2017

 

Unieważnienie Postępowania nr 1/EM/2017 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach Kwiatowa, Wojska Polskiego, Kraszewskiego i Wąska w Milanówku" (Data modyfikacji: 18.01.2017r.)

Unieważnienie

 

Postępowanie nr 2/EM/2017 - "Dostawa materiałów filtracyjnych dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." (Data modyfikacji: 17.01.2017r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 1/EM/2017 (Data modyfikacji 13.01.2017r.)

Pytania i odpowiedzi - postępowanie 1/EM/2017

Przedmiar

Uzgodnienie WKZ

Zezwolenie - drogi gminne (1)

Zezwolenie - drogi gminne (2)

Decyzja 62.2016 Zarządu Dróg Powiatowych

Uzgodnienie - zieleń

Warunki PGE

 

Postępowanie nr 1/EM/2017 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach Kwiatowa, Wojska Polskiego, Kraszewskiego i Wąska w Milanówku" (Data modyfikacji: 10.01.2017r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis techniczny

Rysunki 1 - 12

Mapa dokumentacyjna

Zestawienie do doboru tłoczni

Zestawienie studni rewizyjnych

Schemat studni rewizyjnej

Opinia geotechniczna

Metryka otworów geologicznych 2.1 - 2.6

 

Unieważnienie Postępowania nr 17/EM/2016 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach Kwiatowa, Wojska Polskiego, Kraszewskiego i Wąska w Milanówku" (Data modyfikacji: 02.01.2017r.)

Unieważnienie

 

Ogłoszenie wyników do Zapytania ofertowego na Zakup paliw płynnych do wszystkich pojazdów Spółki  tj. benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

Postępowanie nr 17/EM/2016 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach Kwiatowa, Wojska Polskiego, Kraszewskiego i Wąska w Milanówku" (Data modyfikacji: 19.12.2016r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis techniczny

Rysunki 1 - 12

Mapa dokumentacyjna

Zestawienie do doboru tłoczni

Zestawienie studni rewizyjnych

Schemat studni rewizyjnej

Opinia geotechniczna

Metryka otworów geologicznych 2.1 - 2.6

 

Unieważnienie Postępowania nr 3/BK/2016 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego typu furgon, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży"

Unieważnienie

Zaproszenie do złożenia oferty na Zakup paliw płynnych do wszystkich pojazdów Spółki  tj. benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ZAPROSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr 16/EM/2016 - "Dostawa rur, łączników wyposażenia komór dla układu pomiarowego ścieków na kolektorze "C" (Data modyfikacji: 01.12.2016r.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Postępowanie nr 3/BK/2016 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego typu furgon, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży" (Data modyfikacji: 24.11.2016r.)

Ogłoszenie

SIWZ

Postępowanie nr 16/EM/2016 - "Dostawa rur, łączników wyposażenia komór dla układu pomiarowego ścieków na kolektorze "C" (Data modyfikacji: 23.11.2016r.)

Ogłoszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr 15/EM/2016 - Dostawa urządzeń i materiałów dla układu pomiarowego ścieków na kolektorze "C": 
Część I - Dostawa zasuw,
Część II - Dostawa rur, łączników wyposażenia komór." 
(Data modyfikacji: 23.11.2016r.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Unieważnienie Postępowania nr 2/BK/2016 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego typu furgon, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży"

Unieważnienie

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nr 14/EM/2016 - Dostawa urządzeń i materiałów dla układu pomiarowego ścieków na kolektorze "C": 
Część I - Wykonanie komór żelbetowych,
Część II - Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż instalacji elektrycznych" 
(Data modyfikacji: 08.11.2016r.)

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Postępowanie nr 15/EM/2016 - "Dostawa urządzeń i materiałów dla układu pomiarowego ścieków na kolektorze "C": 
Część I - Dostawa zasuw,
Część II - Dostawa rur, łączników wyposażenia ko

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33