Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 3/MD/2020 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" (data modyfikacji 22.04.2020 r.)

3.MD.2020 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

******************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe nr 3/MD/2020 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" (data modyfikacji 19.03.2020 r.)

3.MD.2020 protokoł z otwarcia ofert

******************************************************************************************************************************************

Unieważnienie postępowania "Organizacja, realizacja i obsługa imprezy plenerowej pn. "OZE-Day - Milanowski Piknik Odnawialnych Źródeł Energii" (data modyfikacji: 16.03.2020 r.)

OZE - Unieważnienie

Zapytanie ofertowe - Organizacja, realizacja i obsługa imprezy plenerowej pn. "OZE-Day - Milanowski Piknik Odnawialnych Źródeł Energii". (data modyfikacji: 13.03.2020 r.)

Pytania i odpowiedzi

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

******************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe nr 3/MD/2020 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" (data modyfikacji 11.03.2020 r.)

3.MD.2020_Zapytanie_ofertowe_pełnienie_nadzoru_inwestorskiego

3.MD.2020_wzor_umowy_pełnienie_nadzoru_inwestorskiego

3.MD.2020_załączniki

******************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe nr 2/MD/2020 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" (data modyfikacji 09.03.2020 r.)

2.MD.2020_zawiadomienie_o_unieważnienie_postępowania.

******************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe nr 2/MD/2020 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" (data modyfikacji 06.03.2020 r.)

2.MD.2020_protokoł_z_otwarcia_ofert

******************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe - "Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019".

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - Zał. nr 1

Zapytanie ofertowe - Zał. nr 2

******************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe nr 2/MD/2020 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" (data modyfikacji 27.02.2020 r.)

2.MD.2020 pytania odpowiedzi

*******************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe - Organizacja, realizacja i obsługa imprezy plenerowej pn. "OZE-Day - Milanowski Piknik Odnawialnych Źródeł Energii".

Zapytanie ofertowe z dnia 2020-02-26 - OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe z dnia 2020-02-26 - zał. 1 - PLAN SYTUACYJNY

Zapytanie ofertowe z dnia 2020-02-26 - zał. 2 - FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe z dnia 2020-02-26 - zał. 3 - WYKAZ USŁUG

Zapytanie ofertowe z dnia 2020-02-26 - zał. 4 - OPIS STANOWISK

Zapytanie ofertowe z dnia 2020-02-26 - zał. 5 - UMOWA

Załączniki 2, 3 i 4 WERSJA EDYTOWALNA

*******************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe nr 2/MD/2020 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" (data modyfikacji 21.02.2020 r.)

2.MD.2020_Zapytanie_ofertowe_pełnienie_nadzoru_inwestorskiego

2.MD.2020_Wzor_umowy_pełnienie_nadzoru_inwestorskiego

2.MD.2020_załączniki

*******************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe nr 1/MD/2020 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" (data modyfikacji 17.02.2020 r.)

1.MD.2020_zawiadomienie_o_unieważnienie_postępowania

*******************************************************************************************************************************************

Unieważnienie postepowania nr 3/AS/2020 - "Zakup i dostawa materiałów budowlano-instalacyjnych branży wod-kan dla potrzeb MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku" (data modyfikacji: 10.02.2020 r.)

UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA

*******************************************************************************************************************************************

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - postępowanie nr 3/AS/2020 - "Zakup i dostawa materiałów budowlano-instalacyjnych branży wod-kan dla potrzeb MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku"  (data modyfikacji: 03.02.2020)

sprostowanie

*******************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe nr 1/MD/2020 - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" (data modyfikacji 31.01.2020 r.)

Zapytanie ofertowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

formularze ofertowe nadzor

Umowa nadzor wzór

*******************************************************************************************************************************************************************

Postępowanie nr 3/AS/2020 - "Zakup i dostawa materiałów budowlano-instalacyjnych branży wod-kan dla potrzeb MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku"  (data modyfikacji: 30.10.2019)

Ogłoszenie

SIWZ

*******************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie nr 1/AS/2020 (data modyfikacji: 30.01.2020r.)

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

*******************************************************************************************************************************************

prostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - postępowanie nr 1/AS/2020 - "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." (data modyfikacji 16.01.2020r.)

sprostowanie

*******************************************************************************************************************************************

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - postępowanie nr 2/AS/2020 - "Roczna obsługa geotechniczna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." (data modyfikacji 16.01.2020r.)

sprostowanie

*******************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr 2/AS/2020 - "Roczna obsługa geotechniczna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." (data modyfikacji 16.01.2020r.)

pytania i odpowiedzi

*******************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr 2/AS/2020 - "Roczna obsługa geotechniczna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." (data modyfikacji 13.01.2020r.)

pytania i odpowiedzi

*******************************************************************************************************************************************

Postepowanie nr 2/AS/2020 - "Roczna obsługa geotechniczna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." (data modyfikacji: 09.01.2020r.)

Zapytanie - 2/AS/2020

*******************************************************************************************************************************************

Postepowanie nr 1/AS/2020 - "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." (data modyfikacji: 09.01.2020r.)

Zapytanie - 1/AS/2020

*******************************************************************************************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie nr 5/MD/2019 (data modyfikacja 02.12.2019 r.)

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

*******************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi - zapytanie ofertowe nr 5/MD/2019 - "Wykonanie badań wody" (data modyfikacji 20.11.2019 r.)

zmiana terminu nadsyłania ofert

TABETA 3 - SZCZEGOŁOWY ZAKRES MONITORINGU GRUPA B

formularz ofertowy

*******************************************************************************************************************************************

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - zapytanie ofertowe nr 5/MD/2019 - "Wykonanie badań wody" (data modyfikacji 20.11.2019 r.)

formularz ofertowy

*******************************************************************************************************************************************

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - zapytanie ofertowe nr 5/MD/2019 - "Wykonanie badań wody" (data modyfikacji 19.11.2019 r.)

formularz ofertowy

TABELA 1 - HARMONOGRAM POBORU PRÓB

*******************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi - zapytanie ofertowe nr 5/MD/2019 - "Wykonanie badań wody" (data modyfikacji 15.11.2019 r.)

ptytania i odpowiedzi

*********************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe nr 5/MD/2019 - "Wykonanie badań wody" (data modyfikacji 14.11.2019 r.)

5/MD/2019 Zapytanie ofertowe - Wykonanie badań wody

TABELA 1 - HARMONOGRAM POBORU PRÓB

TABETA 2 - SZCZEGOŁOWY ZAKRES MONITORINGU GRUPA A

TABETA 3 - SZCZEGOŁOWY ZAKRES MONITORINGU GRUPA B

TABELA 4 - SZCZEGOŁOWY ZAKRES BADAŃ WOD POŁUCZNYCH

formularz ofertowy

projekt umowy

***********************************************************************************************************************************************

Postępowanie nr 4/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" (data modyfikacji 20.01.2020 r.)

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

***********************************************************************************************************************************************

Postępowanie nr 4/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" (data modyfikacji 05.12.2019 r.)

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

************************************************************************************************************************************************

Postępowanie nr 4/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" (data modyfikacji 14.11.2019 r.)

Protokoł z otwarcia ofert

***************************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr 4/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" - zmiana SIWZ (data modyfikacji: 08.11.2019)

Pytania i odpowiedzi

******************************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr 4/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" - zmiana SIWZ (data modyfikacji: 07.11.2019)

Pytania i odpowiedzi

Przedmiar - technologia

Załączniki do SIWZ

*******************************************************************************************************************************************************

Postępowanie nr 4/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" (data modyfikacji: 30.10.2019)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 8 SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Projekt:

1. DOKUMENTY FORMALNE

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA - cz.1

3. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA - cz.2

3. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA - cz.3

3. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA - cz.4

4. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

5. CZĘŚĆ INSTALACYJNA - INSTALACJE SANITARNE

6. CZĘŚĆ AUTOMATYKA AKPiA

7. CZĘŚĆ ELEKTRYKA - BRANŻA ELEKTRYCZNA

schemat przyłącza uzgodniony z energetyka

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Przedmiary:

Przedmiar - budowlanka

Przedmiar - branża sanitarna

Przedmiar - elektryka

Przedmiar - technologia

**************************************************************************************************************************************************

Postępowanie nr 3/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" (data modyfikacji 25.10.2019 r.)

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

***********************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr 3/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" - zmiana SIWZ (data modyfikacji: 17.10.2019)

Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 7 SIWZ - Wykaz głównych urządzeń po zmianach

************************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr 3/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" - zmiana SIWZ (data modyfikacji: 16.10.2019)

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zał. 7 SIWZ Wykaz głównych urządzeń po zmianach

Zał. 8 SIWZ Wzór umowy po zmianach

Załączniki do SIWZ

Decyzja 66.17

 

************************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr 3/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" - zmiana SIWZ (data modyfikacji: 11.10.2019)

Pytania i odpowiedzi

**************************************************************************************************************************************************

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - postępowanie nr 3/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" - zmiana SIWZ (data modyfikacji: 10.10.2019)

Pismo przewodnie

Przedmiar - technologia - po zmianach

Załącznik nr 7 SIWZ - Wykaz głównych urządzeń - po zmianach

**************************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 3/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" - zmiana SIWZ (data modyfikacji: 10.10.2019)

Pytania i odpowiedzi

**************************************************************************************************************************************************

Postępowanie nr 3/MD/2019: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Zachodnia w Milanówku" (data modyfikacji: 03.10.2019)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt:

1. DOKUMENTY FORMALNE

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA - cz.1

3. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA - cz.2

3. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA - cz.3

3. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA - cz.4

4. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

5. CZĘŚĆ INSTALACYJNA - INSTALACJE SANITARNE

6. CZĘŚĆ AUTOMATYKA AKPiA

7. CZĘŚĆ ELEKTRYKA - BRANŻA ELEKTRYCZNA

schemat przyłącza uzgodniony z energetyka

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Przedmiary:

Przedmiar - budowlanka

Przedmiar - branża sanitarna

Przedmiar - elektryka

Przedmiar - technologia

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2/AS/2019 (08.08.2019r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

**************************************************************************************************************************************************

Postępowanie nr 2/AS/2019:

"Zadanie 1 - Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych.

Zadanie 2 - budowa central ciepła celem pozyskania energii dla instalacji wewnętrznych." (17.07.2019r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ - 2/AS/2019

PROJEKT BUDOWLANY cz. 1 Budowa instalacji fotowoltaicznej przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 2/AS/2019

PROJEKT BUDOWLANY cz. 2 Budowa instalacji fotowoltaicznej przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 2/AS/2019

PROJEKT BUDOWLANY cz. 3 Budowa instalacji fotowoltaicznej przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 2/AS/2019

PROJEKT BUDOWLANY Projekt technologii central cieplnych z wykorzystaniem Pomp Ciepła - 2/AS/2019

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania nr 1/AS/2019 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

**************************************************************************************************************************************************

Zaproszenie do złożenia oferty i przystąpienia do negocjacji - 1/AS/2019 (Data modyfikacji: 10.05.2019r.)

Zaproszenie

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania nr 1/EM/2019 - "Przeprowadzenie badania finansowego spółki za rok obrotowy 2018"

Ogłoszenie nwyniku postępowania 1_EM_2019

**************************************************************************************************************************************************

Postępowanie nr 1/EM/2019- "Przeprowadzenie badania finansowego spółki za rok obrotowy 2018"

Zapytanie ofertowe 1/EM/2019

Załącznik nr 1 - oferta

Umowa

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o zakończeniu postepowania nr 12/AS/2018 - "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

**************************************************************************************************************************************************

Postepowanie nr 12/AS/2018 - "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

Zapytanie - 12/AS/2018

Załącznik

Wzór umowy

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 10/AS/2018 - "Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(29.10.2018r.)

OGŁOSZENIE O WYNIKU - 10/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 10/AS/2018 - "Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(12.10.2018r.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI 3 - 10/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 8/AS/2018 - "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(12.10.2018r.)

OGŁOSZENIE O WYNIKU - 8/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 10/AS/2018 - "Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(08.10.2018r.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 - 10/AS/2018

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - 10/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

Wprowadzenie zmiany do załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 8/AS/2018 - "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(08.10.2018r.)

Zmiana załącznika nr 3 - 8/AS/2018

ZAŁ. NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

Postępowanie nr 10/AS/2018 - "Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową." (02.10.2018r.)

SIWZ - 10/AS/2018

PLAN FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - 10/AS/2018

STWiORB - 10/AS/2018

PRZEDMIAR - 10/AS/2018

WZÓR UMOWY - 10/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 8/AS/2018 - "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(01.10.2018r.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 - 8/AS/2018

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - 8/AS/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 8/AS/2018 - "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Remont kolektora tranzytowego ścieków sanitarnych w ulicy Krakowskiej w Milanówku metodą bezwykopową.(26.09.2018r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE - 8/AS/2018

ZAŁ. NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/AS/2018

ZAŁ. NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/AS/2018

ZAŁ. NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 8/AS/2018

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego nr 3/MD/2017 - "Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku".

Ogoszenie wyniku zapytania ofertowergo nr 3/MD/2018

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 3/MD/2018 - "Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku".

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 3/MD/2018

Zapytanie ofertowe nr 3/MD/2018 - "Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku".

ZAPYTANIE OFERTOWE - 3/MD/2018

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego nr  2/MD/2018 "Wykonanie badań wody".

OGŁOSZENIE 2 MD 2018

Zapytanie ofertowe nr 2/MD/2018 - "Wykonanie badań wody".

ZAPYTANIE OFERTOWE - 2/MD/2018

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

TABELA 1 - HARMONOGRAM POBORU PROB

TABELA 2 - SZCZEGOŁOWY ZAKRES MONITORINGU GRUPA A

TABELA 3 - SZCZEGOŁOWY ZAKRES MONITORINGU GRUPA B

TABELA 4 - SZCZEGOŁOWY ZAKRES BADAŃ WOD POŁUCZNYCH

**************************************************************************************************************************************************

 

Unieważnienie postepowania nr 4/AS/2018 - "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

Unieważnienie

 

Postepowanie nr 4/AS/2018 - "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

Zapytanie - 4/AS/2018

Załącznik

Wzór umowy

**************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania nr 10/EM/2017 - "Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Milanówku przy ulicy Kościuszki 114A wraz z rozbudową i przebudową budynku socjalnego" (Data modyfikacji: 12.03.2018r.)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego nr 2/AS/2017 - "Leasing na dostawę samochodu dostawczego" (Data modyfikacji: 07.11.2017r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania nr 10/EM/2017 - "Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Milanówku przy ulicy Kościuszki 114A wraz z rozbudową i przebudową budynku socjalnego" (Data modyfikacji: 07.11.2017r.)

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego nr 2/AS/2017 - "Leasing na dostawę samochodu dostawczego". (Data modyfikacji: 02.11.2017r.)

Pytania i odpowiedzi

 

 

Postepowanie przetargowe 2/AS/2017 - "Leasing na dostawę samochodu dostawczego."

Ogłoszenie - 2/AS/2017

SIWZ - 2/AS/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego nr 1/AS/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży" (Data modyfikacji: 30.10.2017r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Zapytanie ofertowe nr 10/EM/2017 - "Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Milanówku przy ulicy Kościuszki 114A wraz z rozbudową i przebudową budynku socjalnego" (Data modyfikacji: 30.10.2017r.)

Zapytanie ofertowe

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego nr 1/AS/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży". (Data modyfikacji: 26.10.2017r.)

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego nr 1/AS/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży". (Data modyfikacji: 26.10.2017r.)

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego nr 1/AS/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży". (Data modyfikacji: 25.10.2017r.)

Pytania i odpowiedzi

 

Postępowanie przetargowe nr 1/AS/2017 - "Zakup oraz dostawa samochodu dostawczego, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem przedsiębiorstwa leasingowego lub bezpośrednio na warunkach sprzedaży". (Data modyfikacji: 20.10.2017 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego nr 9/EM/2017 - "Budowa tłoczni wraz z przewodem tłocznym w ulicy Wojska Polskiego w Milanówku" (Data modyfikacji: 20.07.2017r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Postępowanie przetargowe nr 9/EM/2017 - "Budowa tłoczni wraz z przewodem tłocznym w ulicy Wojska Polskiego w Milanówku" (Data modyfikacji: 07.07.2017r.)

OGŁOSZENIE

SIWZ

OPIS TECHNICZNY

DOBÓR TŁOCZNI

Rysunki:

RYSUNEK 1

RYSUNEK 4

RYSUNEK 6

RYSUNEK 11

Studnie:

SCHEMAT STUDNIA REWIZYJNA

Decyzje, postanowienia:

DECYZJA CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA DROGA POWIATOWA

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE

POSTANOWIENIE ZDP

PROTOKÓŁ ZUD

UZGODNIENIE MELIORACJA

UZGODNIENIE WKZ

UZGODNIENIE ZIELEŃ

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ENERGETYCZNEJ

WARUNKI TECHNICZNE

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

ZEZWOLENIE DROGI GMINNE

ZAŁĄCZNIKI DO DCP

ZMIANA WARUNKI PGE

Otwory geologiczne:

ZAŁACZNIK NR 1 MAPA DOKUMENTACYJNA

GEOTECHNIKA MILANÓWEK

2.1 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.2 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.3 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.4 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.5 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

2.6 METRYKA OTWORÓW GEOLOGICZNYCH

 

Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego nr 11/BK/2017 - "Leasing na zakup agregatu pompowego do igłofiltrów z pompą tlokową, wyciszonego, z panędem spalinowym."

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w tym wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb Zamawiającego" (Data modyfikacji: 25.05.2017r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego nr 11/BK/2017 - "Leasing na zakup agregatu pompowego do igłofiltrów z pompą tłokową, wyciszonego, z napędem spalinowym".

Pytania i odpowiedzi

ZAŁ. 1 - LEASING NA ZAKUP AGREGATU

ZAŁ. 3 - UMOWA TROJSTRONNA - LEASING NA ZAKUP AGREGATU

 

Postępowanie przetargowe nr 11/BK/2017 - "Leasing na zakup agregatu pompowego do igłofiltrów z pompą tłokową, wyciszonego, z napędem spalinowym".

OGŁOSZENIE

SIWZ - LEASING NA AGREGAT POMPOWY

ZAŁ. 1

ZAŁ. 2

ZAŁ. 3

ZAŁ. 4 OFERTA DOSTAWCY

KARTA KATALOGOWA

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania "Roczna obsługa geodezyjna Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w tym wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb Zamawiającego".

Pytania i odpowiedzi

 

Zapytanie ofertowe na "Roczną obsługę geodezyjną Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w tym wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb Zamawiającego". (Data modyfikacji: 10.05.2017r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ogłoszenie wyniku Postępowania przetargowego nr 9/BK/2017 - "Leasing na dostawę samochodu dostawczego typu furgon".

Ogłoszenie wyniku

 

Ogłoszenie wyniku Postępowania przetargowego nr 8/BK/2017 - "Leasing na zakup urządzeń: ubijak, agregat prądotwórczy, pompa zatapialna do wody brudnej, zagęszczarka".

Ogłoszenie wyniku

 

Ogłoszenie wyniku Postępowania przetargowego nr 7/BK/2017 - "Leasing na zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz oprzyrządowaniem".

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Serwery udostępniające nasze strony internetowe zbierają dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane są przetwarzane anonimowo – nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, dopóki nie dostarczy ona dodatkowych informacji, pozwalających na ustalenie jej tożsamości.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe ADO: 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4, adres e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl.

 2. Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu:

 • udostępnienia biuletynu informacji publicznej, co stanowi realizację obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*),

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegających na udostępnieniu strony internetowej działającej w domenie mpwik‑milanowek.pl oraz na zapewnieniu jej bezpieczeństwa.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania ze stron internetowych administratora danych.

 2. Twoje dane będą przekazywane:

 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty niszczące dokumenty,

 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów.

 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

 3. Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, w celu skorzystania z przysługujących Ci, wymienionych poniżej praw, zobowiązany jesteś dostarczyć dodatkowe informacje pozwalające Cię zidentyfikować (w szczególności informacje potwierdzające, że w danym momencie korzystałeś z komputera o zebranym przez nas adresie IP).

 4. Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Zaakceptuj RODO aby korzystać ze strony
akceptuje
nie akceptuje