Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników


100% udziałów w Milanowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. posiada Gmina Milanówek  reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Burmistrza Miasta Milanówka.

Zarząd Spółki:  
Prezes Pan Jerzy Jasiński
Wiceprezes Pani Jolanta Orlikowska

 

Organ Nadzoru:  
RADA NADZORCZA
Przewodnicząca Pani Katarzyna Gonta-Grabiec 
Wiceprzewodnicząca  Pani Dorota Zbińkowska
Sekretarz Pan Marek Ogonowski

 

 

 

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33  /  661 441 785

(sieć wodociągowa);


tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33