Władze spółki

 

Zgromadzenie Wspólników


100% udziałów w Milanowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. posiada Gmina Milanówek  reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Burmistrza Miasta Milanówka.

 

 

Zgłoś stan wodomierza

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33

Zgłoś awarie

Całodobowo:
tel.: 22 729 04 33 (sieć wodociągowa);
tel.: 882 164 123 (sieć kanalizacyjna)

Kontakt

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
tel. 22 729 04 33